Saturday
11:45 - 12:45

Jiu-Jitsu

Discipline 
Brazilian Jiu Jitsu
Level 
Children
Equipment 
Kimono
Instructor
Juka Pedra
Brazilian Jiu Jitsu
Room
Room 2 DOJO